top of page

Chef och ledarskap 

Att vara chef och ledare är två helt olika saker.

Chefskap innebär en position som man blivit utnämnd till och som innebär makt och ansvar för produktion och personal. Ledarskap är en relation där ledaren ständigt behöver vinna andras förtroende. Det bygger på frivillighet och fungerar bara när andra väljer att följa ledaren.

Ledarskap handlar om att hantera relationer och det är i relationen till chefer, kollegor och medarbetare som vi utmanas på olika sätt. Förmågan att leverera resultat påverkas av hur väl dessa relationer fungerar.

 

Ibland kan det kännas ensamt och utsatt att hantera rollen. Låt oss hjälpa dig! 

pexels-photo-3250362 swingar.jpg

Med vårt stöd kan du få en bättre överblick och förståelse för din roll, modet att utmana dig själv på områden du gärna undviker, förmågan att hantera knepiga medarbetare mm.  Läs mer om hur vi kan stötta dig som både chef och ledare!

bottom of page