top of page

Grupputveckling

En grupp är en samling individer med en mängd relationer där var och en påverkas av de övrigas motivation och beteenden.

Vi erbjuder anpassade insatser som syftar till att öka tilliten, samarbetsfärdigheterna och flexibiliteten i ledningsgrupper och arbetsgrupper. Vi stöttar processen att skapa välfungerande team. Det gör vi genom att arbeta med förståelsen för

  • hur mina egna och andras behov påverkar gruppen, 

  • hur min förmåga att hantera min motivation och mitt beteende påverkar min relation till mina kollegor,

  • hur jag kan anpassa mitt sätt att kommunicera för att lättare nå fram till andra,

  • hur min förmåga att leda mig själv och hantera min stress kan stärka gruppens samarbete och produktivitet,

  • hur ökad grad av tillit, öppenhet och konsten att lyssna kan påverka effektiviteten och trivseln, exempelvis genom feedback 

 

pexels-photo-1565389 Brown rocks.jpg

  • hur förbättrade relationer i arbetsgruppen påverkar produktiviteten och därmed resultatet.

 

En dynamisk introduktion kan skapas om gruppmedlemmarna inledningsvis fyller i beteende- och kommunikationsprofilen DISC eller en motivationsprofil. Den kan vi återkoppla både individuellt och i grupp. Får gruppmedlemmarna möjlighet att förstå vilka preferenser kollegorna har, ger det stora möjligheter att utveckla tillit och flexibilitet i samarbetet.

Vi har fått feedback:

  • Gruppen fungerar mycket bättre och vi löser nu problemen tillsammans. Vi har också hittat ett sätt att ge och ta feedback som de flesta kan hantera,

  • Efter enhetens nedslående siffror i medarbetarundersökningen tog vi itu med flera utvecklingsområden. Utvecklingsinsatsen gav oss en öppenhet, större förtroende och modet att fortsätta arbetet.

bottom of page