top of page

Som ledare gäller det att skapa balans mellan att bygga givande relationer och fokus på uppgiften. Vi ger dig stöd att utveckla dina förmågor. Vi utgår från din organisations strategiska mål och önskade effekter med ledarutvecklingen. Uppdragen kan exempelvis fokusera på att stärka chefers förmåga att samarbeta, kommunicera, prioritera,  fatta beslut och leda förändringar.

  

Ledarutveckling

Vi erbjuder processinriktade ledarutvecklingsprogram och insatser för chefer med målet att åstadkomma konkreta och mätbara effekter i verksamheten, exempelvis att:

 

pexels-photo-1113552 Balans formation.jp

  • Öka förmågan att driva förändringar i samspel med kollegorna i ledningsgruppen.

  • Skapa ett klimat som bygger på öppenhet och ett generöst förhållningssätt.

  • Leda motiverade och ansvarstagande medarbetare.

  • Hantera svåra samtal och konflikter

  • Nå en hög samverkan och stort kunskapsutbyte inom organisationen.

  • Uppmuntra kreativitet och innovation

  • Cheferna förstår och lever organisationens värderingar

 

Vad behöver ni för att lättare nå era mål?

 

bottom of page