top of page

Om Insight for Success

Insight for Success är ett företag som fokuserar på utveckling av individer och organisationer i syfte att stärka resultatet i privat och statlig sektor. Det gör vi genom coaching av chefer och ledningsgrupper, utveckling av arbetsgrupper, stöd i förändringsarbete, utbildning och föredrag. 

Insight for Success ägs av mig, Elisabeth Norrby. Jag utvecklar organisationer, chefer och medarbetare och har lång erfarenhet som coach, mentor och rådgivare.

 

Efter en karriär i både statlig och privat sektor bestämde jag mig år 2006 för att starta eget. Många år av utvecklings-arbete mellan länder, mellan och inom myndigheter och företag ledde mig till fokus på individen – själva tuvan som riskerar att "välta hela lasset" om den inte får rätt ledning och förutsättningar. Organisationer är fulla av tuvor!

 

EngElisabeth 014 - Kopia E.jpg
ICF-PCC-Logo.png

 

Ledarskap och samarbete har blivit mina ledord. För mig är ledar- och teamutveckling en självklar del i alla organisationers optimering av resurser och resultat. Möjligheten att få ledare och medarbetare att växa med tydliga mål, stärkt samarbete och ökad självkänsla – det ger mig både glädje och energi. Jag ser det även som en viktig del i arbetsgivarens arbete med att faktiskt vara en attraktiv arbetsgivare- inte bara marknadsföra sig som attraktiv. I rollen som rekryteringsstrateg i Riksskatteverket byggde jag upp myndighetens arbete med attraktiv arbetsgivare. Utmaningen var att koppla ihop det system av områden och åtgärder som är avgörande för att kunna attrahera, rekrytera, utveckla och behålla de medarbetare som verksamheten behöver.

 

Under några år i London startade jag Insight for Success och arbetade som coach och handledare för entreprenörer och personer från en mängd olika kulturer.

Numera använder jag min juridiska bakgrund som en plattform för struktur och har under åren byggt på med många olika delar av beteendevetenskap, certifiering i metoder, profiler och verktyg, certifierad coach ICF PCC, affärscoach, samarbets/duo-coach, personlighetstest 16pf, beteende och kommunikationsprofil DISC, systemiskt ledarskap, Licensierad handledare i FIRO-baserade The Human Element samt i tillämpningarna Ledarskap, Karriärutveckling och Förtroendefullt samarbete mm.

 

Jag samarbetar i nätverk av konsulter och ICF certifierade coacher. Företaget samarbetar med UL3 Sverige AB och Vascaia AB i olika ramavtal och med Monica Lönnbom Consulting AB och Idealt Ledarskap när det gäller engagerat, motiverat medarbetarskap och kommunikation.

Roller genom yrkeslivet:

Jag har arbetat på både strategisk och operativ nivå och har erfarenhet som chef och ledare från olika roller och styrelseuppdrag. I rollen som projekt­ledare har jag lett utvecklingsprojekt inom team och organisation, mellan organisationer och myndigheter samt vid två tillfällen mellan 11 länder och EU-kommissionen.

Min breda yrkeserfarenhet kommer från arbete som:

  • kund- och obeståndsjurist i bank,

  • notarie och byrådirektör i länsrätt,

  • ansvarig för allmänna barnfrågor, Barnkonventionen och Barnombudsmannen i Socialdepartementet,

  • initiativtagare och projektledare för två internationella samarbetsprojekt inom Östersjöstaternas råd,  i Socialdepartementet och UD,

  • svensk representant för demokratiutveckling inom Östersjöstaternas råd i UD,

  • rekryteringsstrateg i RSV med ansvar för employer branding och attraktiv arbetsgivare, 

  • chef och konsult i entreprenörsdriven rekryteringsverksamhet/ headhunting

  • entreprenör och konsult i egen konsultverksamhet i London och Stockholm, samt som

  • ordförande i olika styrelser.

bottom of page