top of page

Samarbetscoaching

 

Vi har fått feedback

  • Efter Duocoachingen kan jag lättare uppskatta min kollegas styrkor och blir inte längre så stressad över att hon måste gå så fort fram. Jag tillför förankring och detaljer i samarbetet och får samtidigt lite mer fart av henne.

  • Vi hade aldrig kunnat hålla deadline utan detta stöd.

pexels-photo-680940 blixtar.jpg
pexels-photo-930676_duo_mot_mål.jpg

Väl fungerande samarbeten är en förutsättning för att en organisation ska fungera optimalt och att varje person ska komma till sin rätt. Missförstånd och gnissel tar energi och sänker motivationen.

Ett effektivt sätt att stärka samarbete mellan två chefer, medarbetare, eller projektledare är Duo-coaching. Det syftar till att koncentrera sig på själva samarbetet, förstå varandras olikheter och styrkor och att stärka tilliten. Därigenom kan parterna lättare fokusera på uppgiften och uppnå de gemen-samma målen snabbare tillsammans. 

Tillsammans med samarbetsprofilen i DISC beteende- och kommunikationsprofil identifieras båda personernas naturliga stil och preferens. Detta blir ett konkret verktyg för förståelse, effektivare samarbete och bättre arbetsfördelning.

 

bottom of page