top of page

Stöd i förändringsarbete

Vi är vana vid att vara behjälpliga i olika typer av förändrings-arbete, både i planering och i genomförande. Vi arbetar som bollplank, coacher, rådgivare och strukturstöd till chefer, projektledare, experter och specialister. Det kan handla om att stärka arbetet med att

  • ta fram strategier och handlingsplaner för att ni ska uppnå synergieffekter och mål

  • hitta en fungerande struktur och planering mot deadlines,

  • ge stöd i samordning och projektledning 

  • säkerställa kommunikation och förankring för att medarbetarna ska ha tillit till processen

  • nödvändig bemanning finns på plats i tid.

 

Vi har fått feedback:

  • Jag har lyckats planera och genomföra hela omorganisationen och fått med mig såväl människor som teknik och logistik.

  • Med hjälp av detta eminenta stöd har jag nu tydligare struktur på både verksamhet och mitt ledarskap. 

  • Nu har jag koll på spindelnätet och detaljerna- otroligt skönt!

pexels-photo-1624600 Skurva.jpg

Vill du säkerställa att du får med alla delar och samtidigt hålla deadline? Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal!

bottom of page