top of page

Varje framgångsrik chef har en coach!

 

För att kunna skapa och upprätthålla kraftfulla och tillitsfulla samarbetsrelationer som ger resultat krävs mod, självinsikt och kunskap i form av konkreta färdigheter. Vad vill du stärka hos dig själv?

Coaching ger resultat när du vill ta dig framåt, ta ansvar för dig själv och är villig att öka din självinsikt. Självinsikten är en nyckel både för självledarskap och för att kunna leda andra. Genom coaching hittar du dina egna lösningar och får modet att utmana dig själv. Du får både en egen övertygelse och kraftfulla verktyg att använda i ditt ledarskap. Du lär dig att hantera stress bättre och din livskvalitet ökar.

Chefscoaching - att leda sig själv och andra

pexels-photo-302743 ljuskula.jpg

Kombinera gärna coaching med ett av de  självskattningsinstrument som vi använder. Din profil fungerar då som en effektiv kickstart där självinsikten ökar och styrkor och ut-vecklingsområden identifieras. 

Chefscoaching kan röra sig om allt mellan ett par timmar till ett par år. Vi träffas i en timme, om vi inte kommit överens om annat. Vi träffas i lokaler i Stockholm city, om du inte hellre vill ses ex på arbetsplatsen. Du bestämmer innehållet och allt är konfidentiellt. Vi lyder under International Coach Federation's sekretessbestämmelser.

Är ni två chefer som delar på chefskapet? Eller av annan anledning behöver hitta former för ökad förståelse och effektivt samarbete? Läs mer om Samarbetscoaching.


 

Coaching ger självförtroende. Vi har fått feedback:

  • Jag vågar vara riktigt tydlig utan att svettas - en befriande känsla!

  • Nu tar jag för mig mer i ledningsgruppen och anpassar kommunikationen bättre.  Jag är tydligare med vad jag vill.

  • Jag kan ge konstruktiv kritik utan att vara orolig för att inte bli omtyckt.

  • Jag kan delegera utan att ständigt vara rädd för att tappa kontrollen och mina underchefer är lättade.  

  • Jag förstår nu hur duktighetskomplexet påverkat mitt liv- och det bästa är att jag numera oftast kan tygla det.

  • Äntligen får jag utrymme för både min starka kreativa sida och min mindre utvecklade struktursida utan att jag tar knäcken på mig själv och omgivningen.

  • Jag skapar balansen i livet själv! Med den absolut ovärderliga coachingen och uppföljningen av en insatt person har jag fått ett nytt liv. 

bottom of page