top of page

Profiler och Stilar

hot-air-balloon-rising-sky-colorful-4050

Vi arbetar med olika typer av personinventorier.

 

DISC är en modell för människors beteende - och kommunikationsstil.

 

Den är enkel, praktisk och lätt att komma ihåg.

 

Vi tycker att den är användbar som ingång till samtal och att den underlättar förståelsen för våra egna behov och beteenden och hur vi kan hantera och motivera andra människor. Det är spännande att se hur vi kan bygga broar över till andra människor genom att flexa i våra egna behov och på så sätt nå fram mer effektivt i kommunikationen.

 

Därför fungerar den även väldigt bra i grupputveckling. Ökad insikt om den egna beteende- och kommunikationsstilen gör det lättare att bete sig mer medvetet och produktivt. Deltagarna ges plats att utveckla och använda sina naturliga styrkor samtidigt som de får insikt om hur de kan flexa och möjlighet att stärka sina utvecklingsområden.

 

DISC bygger på Carl G. Jungs Die Psychologische Typen (1921) och William Moulton Marston, Emotions of Normal People (1928).

bottom of page